Cách đánh mộc nhân

Cánh đánh mộc nhân chuẩn Diệp Vấn

Hướng dẫn tập mộc nhân – Wooden dummy training (Diệp Chuẩn Sư Phụ)
Phỏng vấn sư phụ Diệp Chuẩn, con trai đại sư Diệp Vấn Ip Man (Yip Man) trên một kênh truyền hình Trung Quốc, Võ sư Diệp chuẩn đưa ra một số kỹ thuật tập luyện cùng mộc nhân vĩnh xuân quyền

 

Leave a Reply