Học Tầm Kiều Vịnh Xuân

Học Tầm Kiều Vịnh Xuân

Tầm Kiều là bài quyền thứ 2 trong hệ thống 4 bài quyền của vịnh xuân. Mục đích chính bài quyền chính là giúp ta tìm cầu nối giữa ta và địch trong cấu nói “không có cầu thì tự bắc cầu đi”. Bài này không khó nhưng yêu cầu là bạn phải tập nhuần nhuyễn bài Tiểu Niệm Đầu trước.

Kỹ thuật cơ bản của bài Tầm Kiều:

Về cơ bản thì từ mục đích “bắc cầu” nên bài quyền này đặt trọng tâm vào Bàng thủ và Lan thủ là chính. Từ đó tạo cơ hội cho ta tấn công. Các bạn cần lưu ý những điểm sau:

  1. Khoá toàn bộ các khớp để tối ưu lực từ đất truyền lên.
  2. Lực phát ra nhớ sự chuyển động của hông.
  3. Bàng thì hơi cao hơn lan, nhưng cùi trỏ không cao hơn vai.
  4. Cả Bàng và Lan nếu xa thì thủ mà gần thì công.
  5. Giữ gót xoay mũi chân để cùi trỏ chạm tại một điểm khi xoay (không bì lùi lại).
  6. Các động tác đều là lẻ (1 hoặc 3).
  7. Đơn bàng là tầm trung, song Bàng là tầm thấp.
  8. Thân luôn vuông góc với trung lộ.

Leave a Reply