Khẩu quyết tiểu niệm đầu

Khẩu quyết Tiểu Niệm Đầu

1. Mã khai bán bộ chi nhị tự kiềm dương mã
2. Giao thoa than thủ – giao thoa bát thủ – cổn thủ thâu quyền
3. Nhật tự xung quyền – khuyên thủ thâu quyền (tả – hữu)
4. Than thủ – bán khuyên thủ – hộ thủ – phục thủ
5. Trắc chưởng – chánh chưởng – than thủ – khuyên thủ thâu quyền
6. Tả hữu án thủ – hậu án thủ – tiền án thủ
7. Lan thủ – phất thủ – lan thủ – song chẩm thủ – tiêu chỉ thủ
8. Trường kiều án thủ – song đề thủ – thâu quyền
9. Trắc chưởng – hoành chưởng thâu quyền
10. Than thủ – chẩm thủ – quát thủ
11. Lao thủ – hạ lộ hoành chưởng – thâu quyền
12. Bàng thủ – than thủ – ấn chưởng – thâu quyền
13. Thoát thủ – liên hoàn xung quyền – thâu cước

Mời các bạn xem video hướng dẫn tập bài Tiểu Niệm Đầu chi tiết:

Leave a Reply