Kỹ thuật chiến đấu Vịnh Xuân Quyền

Clip Master wong hướng dẫn Vịnh Xuân Quyền chiến đấu.

Việc tập luyện vịnh xuân và ứng dụng Vịnh Xuân vào trong chiến đấu là 2 vấn đề khác nhau. Bạn cần phải linh hoạt biến hóa, chứ không được chấp nhất vào đòn thế, vì trên thực tế đối phương chẳng đánh giống lúc bạn đang tập.

 

Leave a Reply