kỹ thuật tập mộc nhân

Kỹ thuật tập mộc nhân

Bài tập Vĩnh Xuân Hongkong của cụ Diệp Vấn có hai phiên bản khác nhau, một bản 108 động tác và một bản 116 động tác, nhưng các động tác của hai phiên bản này hoàn toàn tương đồng, tám động tác thêm vào của bản 116 chỉ là biến đổi chút ít của những động tác có sẵn trong 108.

Do mộc nhân Hongkong có chân, nên việc tập chặn chân, đá chặn, đá dập tiện hơn là mộc nhân không có chân. Trong đó có một vài kỹ thuật áp dụng vào chiến đấu rất hay như đá ba đòn Vô Ảnh Cước liên hoàn để đá dập đầu gối, bẻ gãy cả hai chân đối phương.Hệ thống quyền thuật Vĩnh Xuân Việt Nam.

 

Leave a Reply