Master wong hướng dẫn Vịnh Xuân Quyền

Kỹ thuật tấn công của Vịnh Xuân Quyền nằm ngay tại tất cả các động tác của nó theo nguyên tắc tiêu đả đồng thời. Dù đó là cước pháp hay thủ pháp, khi không có sự cản trở từ phía đối thủ thì chúng hoàn toàn có thể là những đòn tấn công hiệu quả. Tuy nhiên là Vịnh Xuân Quyền cũng có một số đòn đánh được chỉ định cho việc tấn công vì chúng gây sát thương cao nhất.

Leave a Reply