Mộc nhân thầy Trần Việt Trung – Tác giả Quyền Sư

posted in: Mộc nhân | 0

Mộc nhân thầy Trần Việt Trung – Tác giả Quyền Sư

Dòng phái: Ngô Gia Vịnh Xuân Quyền (Cụ Ngô Sĩ Quý)

Chủ nhiệm võ đường: Võ Sư Trần Việt Trung – Tác giả Quyền Sư

Mỗi một dòng phái vịnh xuân Việt Nam có một loại mộc nhân riêng biệt. Duới đây là hình ảnh cũng như Clip mộc nhân do Võ Sư Trần Việt Trung biểu diễn.

Xem Video:

Leave a Reply