Vòng thiết tuyến Inox loại 0,6kg

Đường kính trong: D = 80cm

Giá bán:

  • Mua lẻ: 160.000 VNĐ/Vòng
  • Mua bộ 10sp đến 20sp: 150.000 VNĐ/vòng
  • Mua bộ 21sp trở lên: 140.000 VNĐ/Vòng

Vòng thiết tuyến Inox loại 1kg – 1,2kg

Đường kính trong D = 90cm

Giá bán:

  • Mua lẻ: 260.000 VNĐ/Vòng
  • Mua bộ 10sp đến 20sp: 250.000 VNĐ/vòng
  • Mua bộ 21sp trở lên: 240.000 VNĐ/Vòng

Vòng thiết tuyến Inox loại 2kg – 2,2kg

Đường kính trong: D = 90cm

Giá bán:

  • Mua lẻ: 360.000 VNĐ/Vòng
  • Mua bộ 10sp đến 20sp: 350.000 VNĐ/vòng
  • Mua bộ 21sp trở lên: 340.000 VNĐ/Vòng