Song thủ pháp vịnh xuân

Song thủ pháp Vịnh Xuân là bài tập đối luyện về thủ pháp 2 người với nhau: Giữa thầy truyền sang trò, hay 2 trò tập cùng nhau. Đây là một bài tập rất quan trọng trong Vịnh Xuân Quyền về kỹ năng các đường đánh cận chiến

Xem video Võ Sư Đinh Trọng Thủy hướng dẫn học trò bài tập Song thủ pháp Vịnh Xuân Quyền

 

Leave a Reply